Продовжуємо розглядати розрахунок плити підвалу при високому рівні грунтових вод при співвідношенні сторін  l2 / l1 ≤ 2

(варіант №1).

1.Проводимо розрахунок згинальних моментів:

M1 = ( xql²1p ) / γ = ( 0,8903∙1097,6∙ 3,68² ) / 8 = 1654,19 кгм;

M2 = ((1- x)∙ql²2p )) / γ = ((1- 0,8903)∙1097,6∙ 6,18² ) / 8 = 574,83 кгм;

де x = 0,8903 береться з таблиці коефіцієнтів «х»:

γ=

l2 / l1

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

x

0,588

0,1147

0,1936

0,2906 0,3962

0,5

0,6747

0,7935

0,8676

0,913

0,9412

В нашому випадку   l2 / l1= 6/3,5 = 1,7, тому значення «х» визначаємо методом інтерполяції.

γ = 8 – коефіцієнт, який приймається в залежності від умов опирання плити;

l1p = l1 + h = 3,5 + 0,18 = 3,68 м – розрахунковий проліт плити;

l2p = l2 + h = 6 + 0,18 = 6,18 м.

2. Обчислимо площу поперечного перерізу робочої арматури.

В якості робочої арматури використовуємо гарячекатану арматурну сталь періодичного профілю класу А- І І І. Розрахунковий опір арматури   Rа = 2400 кгс/см2    (див. табл. ).
Проектну марку бетону приймаємо:
• по міцності на стиск – М 200;
• по морозостійкості – Мрз 75;
• по водонепроникності – не нормується. Розрахунковий опір бетону Rпр = 75 кгс/см2
з таблиці

  розрахунковий опір бетону (29,5 KiB, 2 562 завантажень)

а) Знаходимо коефіцієнт А0 для розрахункового прольоту  l1p=3,68 м:

А0 = M1/( Rпр ∙bh0 ²) = 165419/( 7510014 ²) = 0,113

 По таблиці(див. вище) визначаємо АR= 0,443 для бетону М 200 та арматури класу А- І І І.

А0 = 0,113 < АR= 0,443- перерахунок заданих параметрів не потрібний.

Розрахункову площу січення арматури для розрахункового прольота l1p=3,68 м знаходимо по формулі:

Fa1 = M1 / (Raυh0 ) = 165419 / (2400 ∙0,95∙ 14 ) = 5,18 см² ,де

υ = 0,95 з таблиці

  безрозмірні коефіцієнти для розрахунку поперечного перерізу (18,5 KiB, 1 724 завантажень)

По таблиці 

  сортамент арматури (18,0 KiB, 2 386 завантажень)

підбираємо діаметр та крок робочої арматури:

при ø 9 А- І І І (10 штук) з кроком 100 мм фактична площа арматури буде складати 6,36 см².

Перевіримо поперечний переріз на міцність. По таблиці

  граничні значення безрозмірних коефіцієнтів (18,5 KiB, 1 497 завантажень)

  визначимо ξR = 0,663.

Висота стиснутої зони х = (Rа∙ Fa1ф ) / Rпр∙b = (2400∙ 6,36 ) / 75∙100 = 2,04 см;

х = 2,04 < ξR h0 = 9,28 – умова виконується.

Умова міцності перевіряється по формулі:

M1Rа∙ Fa1ф ∙(h0 – 0,5х);

165419 < 2400×6,36×(14- 0,5×2,04) = 198126 кгсм – міцність поперечного перерізу монолітної залізобетонної плити підвалу забезпечена.

б) Знаходимо коефіцієнт А0 для розрахункового прольоту  l2p=6,18 м:

А0 = M2/( Rпр ∙bh0 ²) = 57483/( 7510013 ²) =0,045

h0 для поперечної робочої арматури приймаємо на 1 см менше.

А0 = 0,045 < АR= 0,443– умова виконується.

Fa2 = M2 / (Raυh0 ) = 57483 / (2400 ∙0,98∙ 13 ) = 1,88 см²

По таблиці (див. вище) підбираємо арматуру ø7 А- І І І (5 штук) з кроком 200 мм.

Фактична площа арматури Fa2ф = 1,92 см².

х = (Rа∙ Fa2ф ) / Rпр∙b = (2400∙ 1,92 ) / 75∙100 = 0,61 см;

х = 0,61 < ξR h0 = 0,663∙13 = 8,62 – умова забезпечена.

Перевіримо січення на міцність:

M2Rа∙ Fa2ф ∙(h0 – 0,5х);

57483 < 2400×1,92×(13 – 0,5×0,61) = 58499 кгсм – міцність поперечного перерізу забезпечена.

3. Виконуємо розкладку арматури.

армування плити підлоги підвалу_1Розрахунок показує, що робочу арматуру в монолітній залізобетонній плиті підвалу розміщуємо у верхній ( розтягнутій зоні) частині у двох перпендикулярних напрямах з дотриманням захисного шару.

Сподобалась стаття? Підпишись на оновлення сайту >>>

З повагою, адмін сайту “Буд-Інфо