Розглянемо ситуацію, коли необхідно мати підвальне приміщення при високому рівні підземних вод (грунтові води знаходяться вище підлоги підвалу). У цьому випадку, для сприйняття тиску від грунтових вод, в підлозі підвалу необхідно виконати монолітну залізобетонну плиту, яка буде згинатися під дією навантаження знизу – вгору. Прольотна розтягнута зона, при такому навантаженні, буде знаходитися у верхній частині поперечного перетину і, отже, робочу арматуру необхідно розміщувати у верхній розтягнутій зоні конструкції.


Як правило, монолітна залізобетонна плита підлоги підвалу виконується без несучих балок, опорою для плити служать стіни підвалу.


Захисний шар для плити підлоги підвалу приймається збільшений – 3,5 см, за умови, що під плитою передбачена бетонна підготовка.
Розрахунок монолітної залізобетонної плити підлоги підвалу виконується в наступному порядку:

1. Виділяємо зону збору навантажень.

Збір навантажень виконується в залежності від розмірів підвалу. Як приклад, для розрахунку підлоги приймемо:
а) плита підлоги підвалу спирається без несучих балок безпосередньо на стіни підвалу;
б) ширину збору навантажень b = 1 м;

в) співвідношення сторін:

l1 = 3,5 м; l2 = 6 м;     l2 / l1= 6/3,5 = 1,7 < 2 (варіант №1);

l1 = 3,5 м; l2 = 9 м;     l2 / l1= 9/3,5 = 2,6 > 2 (варіант №2).

схема збору навантажень на плиту підлоги підвалу

д) висоту рівня грунтових вод над плитою підлоги підвалу Н = 1,0 м;
е) товщину плити h = 18 см; розмір а = 4 см, h0 = 18 – 4 = 14 см

2. Визначаємо навантаження на перекриття (включаючи власну вагу підлоги підвалу).
Для розрахунку приймемо найбільш важкі умови роботи плити підлоги підвалу, коли тимчасове навантаження на плиту (тиск «зверху – вниз»), що дозволяє знизити тиск грунтових вод (тиск «знизу – догори») – відсутнє. Діє тільки навантаження від власної ваги підлоги підвалу (тиск «зверху – вниз») і від тиску грунтових (тиск «знизу – догори»).
Позначимо умовно тиск «зверху – вниз» (від власної ваги підлоги підвалу) знаком «+», а тиск «знизу – догори» (від тиску грунтових вод) знаком «-».
Тиск від 1 м2 власної ваги підлоги підвалу(монолітна плита+стяжка) «зверху – вниз» складе: 1800 х 0,03 + 2500 х 0,18 =  504 кгс/м2.

Тиск на 1 м2 плити підлоги підвалу від підпору грунтових вод «« знизу – догори »при висоті водяного стовпа від підошви плити підлоги підвалу Н + h = 1,0 + 0,18 = 1,18 м складе 1180 кгс/м2.
Разом навантаження на 1 погонний метр плити підвалу при ширині зони збору навантажень b = 1 м складе:
• нормативне (+504) + (-1180) = -676 кг / м2 (тиск «знизу – вгору);
• розрахункове (+504) х 1,1 + (-1180) х 1,4 = -1097,6 кг/м2 (тиск «знизу – догори»).
Навантаження на 1 погонний метр плити підлоги підвалу при ширині зони збору навантажень b = 1 м складе:
• нормативне qн = 676 х 1 = 676 кгс / м (тиск «знизу – догори»);
• розрахункове q= 1097,6 х 1 = 1097,6 кгс / м (тиск «знизу – догори»).
3. Визначаємо згинальний момент.
Розрахунок плити підлоги підвалу проводиться, в залежності від розмірів підвалу, за двома варіантами:

Варіант №1.

Навантаження передається на чотири сторони підвалу при l2 / l1≤ 2.

Варіант №2.

Навантаження передається на дві сторони підвалу при l2 / l1> 2.

Продовження в публікаціях « Розрахунок плити підвалу (перший варіант)» та «Розрахунок плити підвалу (другий варіант)».

Сподобалась стаття? Підпишись на оновлення сайту >>>

З повагою, адмін сайту “Буд-Інфо