Початкові умови та схему збору навантажень для розрахунку горищного дерев’яного перекриття приймемо такі ж, як для прикладу розрахунку міжповерхового перекриття.

Обчислимо навантаження на перекриття, включаючи власну вагу плити. Конструкція горищного перекриття показана на малюнку:

конструкція дерев’яної плити перекриття  горища житлового будинку

Власна вага 1 м² перекриття складає:

15×0,2 + 600×0,03 + 1000×0,012 = 33 кг/м².

Тимчасове нормативне навантаження на горищне перекриття 70 кгс/ м², якщо немає доступу людей, крім осіб для технічного обслуговування горища, які повинні переміщатися по ходових дошках.

Навантаження на 1 м² горищного перекриття:

  • нормативне 33 + 70 = 103 кгс/м²;

  • розрахункове 33×1,3 + 70×1,3 = 133,9 кгс/м².

Навантаження на 1 пог.м плити горищного перекриття при ширині збору навантаження b = 0,15 м складає:

  • нормативне qн = 103×0,15 = 15,5 кгс/м;

  • розрахункове q = 133,9×0,15 = 20,1 кгс/м.

Знаходимо згинальний момент: M = ql2/8 = 20,1×0,7²/8 = 1,23 кгм.

Обчислюємо товщину дерев’яної підшивки горищного перекриття:

М = 1,23 кгм = 123 кгсм; Ru = 130 кг/см²( для деревини)

W = M/Ru = 123/130 = 0,95 см³.

По таблиці 

  моменти інерції та опору дерев’яних балок і дошок (18,5 KiB, 1 719 завантажень)

при ширині збору навантажень b = 0,15 м( теж середня ширина дошки) визначаємо товщину h = 1,6 см.

Визначимо прогин підшивки:

f = (5/384)∙qнl4/E·J = (5/384)∙0,155∙704/100000·5,1 = 0,1 см.

Граничний прогин (1/250)×l = (1/250)×70 = 0,28 см.

f = 0,1 см < 0,28см – вимога виконується

Щоб спроектувати можливість технічного обслуговування горища без використання ходових дощок, тобто переміщатись безпосередньо по перекриттю, необхідно виконати спеціальний розрахунок на розрахункове зосереджене навантаження від ваги людини з інструментом на 130 кг( нормативне – 100 кг), яке розповсюджується на дві дошки перекриття.

M = Pl / 4 = 130×70/4 = 2275 кгсм;

W = M/Ru = 2275/130 = 17,5 см³, що відповідає поперечному перерізу з двох дощок 15 ×3(h) см ( див. таблицю вище).

Прогин( по нормативному навантаженню) f = (1/48)×Pl³/EJ = (1/48)× 100∙70³/100000∙72 = 0,1 см < 0,28 см – умова виконується.

J – момент інерції для двох дощок 15 ×3(h) см складає 2×36 = 72 см4

( з таблиці вище).

Висновок.

  • якщо технічне обслуговування горища передбачається по ходових дошках, то товщину на горищне дерев’яне перекриття можна прийняти 16 мм при відстані між несучими балками 700 мм;
  • при відсутності ходових дощок( переміщення по перекриттю) – товщина перекриття 30мм при кроці балок 700 мм;
  • якщо планується експлуатація горища, то потрібно поверх балок спроектувати дерев’яну підлогу, а розрахунок проводити, як для міжповерхового дерев’яного перекриття при тимчасовому нормативному навантаженні на перекриття – 150 кг/м2.

Сподобалась стаття? Підпишись на оновлення сайту >>>

З повагою, адмін сайту “Буд-Інфо